MENI

03. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

28.3.2007 15:45

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o nadzoru nad tržištem (predlagač: Vijeće  ministara BiH),
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH (predlagač: poslanik Milorad Živković), radi podnošenja mišljenja, u skladu s članom 104. novog Poslovnika Predstavničkog doma,
  3. Zauzimanje stava u vezi s materijalima koji se Komisiji dostavljaju povodom održavanja Okruglog stola '' Analiza zakonske regulative u funkciji zaštite domaće proizvodnje'', i
  4. Razno.