MENI

04. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

11.4.2007 13:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH (predlagač poslanik Milorad Živković) radi podnošenja mišljenja u skladu s članom 104. Poslovnika Predstavničkog doma,
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o konkurenciji Bosne i Hercegovine (predlagač poslanik Milorad Živković) radi podnošenja mišljenja u skladu  s članom 104. Poslovnika Predstavničkog doma,
  3. Tekuća pitanja
    Realizacija intencija Okruglog stola o temi “Anliza zakonska regulative u funkciji zaštite domaće proizvodnje“:
    -  Razmatranje prijedloga izmjena Zakona o carinskoj tarifi i Zakona o akcizama Bosne i   Hercegovine
    -  Razmatranje Prijedloga zakona o duhanu upućen od d.d. „Bosanac“ iz Orašja.