MENI

19. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

23.4.2008 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 17. i 18. sjednice Komisije
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH (IGA), radi  dostavljanja Mišljenja Predstavničkom domu,
  3. Dogovor o planiranim aktivnostima Komisije o realizaciji posjeta zemljama potpisnicama Sporazuma CEFTA  2006.