MENI

43. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

2.3.2010 9:30 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 41. 42. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, na osnovu člana 110. Poslovnika Predstavničkog doma, radi dostavljanja Izvještaja Predstavničkom domu,
  3. Tekuća pitanja:
    a) upoznavanje sa prestavkom Udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini, broj: 01/3-50-2-319/10 od 16.02.2010. godine.