MENI

30. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

30.3.2009 14:30 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika  29. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za 2008.,  sadržanog u Izvještaju o radu  Vijeća ministara BiH za 2008., 
  3. Razmatranje Informacije o poplavama u popovom polju, rijeci Krupi i na području Hutovog blata, podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.