MENI

05. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

25.4.2007 16:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 2.,3. i 4. sjednice Komisije za vanjsku trgovinu i carine,
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o konkurenciji predlagač: poslanik Milorad Živkoviću u skladu sa čl. 108. i 109. Poslovnika Predstavničkog doma,
  3. Tekuća pitanja

    a) upoznavanje sa stavom Kolegija Doma, od 11.04.2007. godine, o Inicijativi Vanjskotrgovinske komore BiH za uključivljnje u rad komisija Parlamentarne skupštine BiH.