MENI

42. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

15.2.2010 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Ponovno razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara BiH, razmatranog  na 71. sjednici Predstavničkog doma 10. februara 2010 godine pod tačkom 6, vraćenog Komisiji  10. februara 2010. godine na ponovno razmatranje, radi dostavljanja Izvještaja Predstavničkоm domu.