MENI

Ustavno - pravna komisija Predstavničkog doma

PREDSJEDAVAJUĆI: Ćeman, Mirsad
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Kunić, Petar
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Andrić, Filip
ČLANOVI: Belkić, Beriz
Duraković, Nijaz
Gligorić, Tihomir
Novaković, Momčilo
Raguž, Martin

 

Nadležnosti

Ustavno - pravna komisija Predstavničkog doma: 

  • prati provođenje Ustava BiH;
  • razmatra pitanja od značaja za ustavni poredak BiH i daje inicijativu za amandmane na Ustav BiH;
  • ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima za amandmane na Ustav BiH;
  • kontrolira javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili nacrta zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave;
  • razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti, u smislu njihove usklađenosti sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade te Domu podnosi izvještaj s mišljenjem i prijedlozima;
  • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga značajna pitanja za usklađenost pravno - tehničke obrade akata koje Dom treba usvojiti;
  • dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH;
  • učestvuje u pripremanju programa rada iz oblasti zakonodavne aktivnosti Doma;
  • razmatra prijedloge za oduzimanje imuniteta i u vezi s tim predlaže odgovarajuće odluke Domu.

Komisija razmatra pitanja koja se odnose na: pravni sistem; izborni sistem; Vijeće ministara BiH; državne praznike; grb, zastavu i državnu himnu BiH, pečat BiH; državnu administraciju; provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnih zakona; te druga pitanja iz nadležnosti Doma koja nisu u nadležnosti drugih komisija.

 

Sjednice