MENI

35. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

16.11.2004 11:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Verificiranje zapisnika sa 34. sjednice održane 11.10.2004. godine,
 2. Utvrđivanje Prijedloga Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog zakona o sportu BiH, predlagač poslanik Nikola Špirić,
 4. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gazdinstava u 2005. godini, predlagač poslanik Milorad Živković,
 5. Prijedlog zakona o Agenciji za osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima i upravljanje oduzetom imovinom, predlagači poslanici Jozo Križanović, Zlatko Lagumdžija i Selim Bešlagić,
 6. Zahtjev Ustavnog suda BiH za izjašnjenje po Zahtjevu Sulejmana Tihića za pokretanje postupka radi ocjene usaglašenosti odredaba čl. IV 1, IV 1. a)., IV 3. b) i V stav 1. Ustava BiH sa članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i članom 3. Prvog protokola uz Evropsku konvenciju,
 7. Utvrđivanje prijedloga autentičnih tumačenja:
  a) člana 29. stav 2. Zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini,
  b) člana 51. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini
  c) člana 13.11 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
 8. Ostala pitanja.