MENI

63. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

16.3.2006 11:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 62. sjednice održane 02.03.2006. godine;
  2. Prijedlog Amandmana na Ustav BiH, predlagač Mladen Potočnik;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama idopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o Agenciji za osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima i upravljanje oduzetom imovinom, predlagači Jozo Križanović, Zlatko Lagumdžija i Selim Bešlagić;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagač Nikola Špirić;
  6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH;
  7. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine, predlagači Zlatko Lagumdžija, Jozo Križanović i Selim Bešlagić;
  8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači Momčilo Novaković, Elmir Jahić i Vinko Zorić;
  9. Ostala pitanja.