MENI

47. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

1.6.2005 11:00

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 45. sjednice održane, 20.04.2005. godine;
 2. Prijedlog Amandmana I na Ustav BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o Matici iseljenika BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 4. Prijedlog okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH, predlagač Momčilo Novaković;
 5. Prijedlog Poslovnika Predstavničkog doma, predlagač Privremena komisija;
 6. Prijedlog zakona o praznicima BiH, predlagači Zlatko Lagumija, Jozo Križanović i Selim Bešlagić;
 7. Prijedlog zakona o duvanu, predlagači Zlatko Lagumija, Jozo Križanović i Selim Bešlagić;
 8. Razmatranje Godišnjeg izvještaja za 2004. godinu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;
 9. Zahtjev Ministarstva finansija i trezora za autentično tumačenje čl. 1. i 15. Zakona o ombudsmenu BiH (''Službeni glasnik BiH'' br. 19/02 i 35/04) u pogledu zakonske osnove za donošenje Odluke o platama ombudsmana za ljudska prava BiH – jasnoća norme, član 1.4 Zaključka;
 10. Zahtjev Kancelarije za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH za autentično tumačenje Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'' br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04 i 17/04) u pogledu jasnog definiranja nezavisnog statusa viših revizora, revizora i IT revizora – jasnoća norme, član 1.4 Zaključka;
 11. Zahtjev AKOP-a za mišljenje o pravu na tumačenje odredbi Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji;
 12. Ostala pitanja.