MENI

19. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

15.12.2003 11:00

Dnevni red:

 1. Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, predlagač Vijeće ministara BiH,
 2. Prijedlog zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije, predlagač Vijeće ministara BiH,
 3. Prijedlog zakona o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara BiH,
 4. Prijedlog zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara BiH,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH.
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, predlagač Vijeće ministara BiH,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
 8. Prijedlog zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagač Administrativna komisija,
 9. Prijedlog zakona o Auto – moto savezu Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Momčilo Novaković,
 10. Prijedlog zakona o Agenciji za osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima i upravljanje oduzetom imovinom, predlagač poslanik Jozo Križanović,
 11. Ostala pitanja.