MENI

64. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

31.3.2006 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 63. sjednice održane 16.03.2006. godine;
  2. Prijedlog Amandmana na Ustav BiH, predlagač Mladen Potočnik;
  3. Prijedlog Amandmana na Ustav BiH, predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagač Nikola Špirić;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagač Nikola Špirić;
  6. Prijedlog zakona o pravima i dužnostima poslanika-delegata u PS BiH, predlagači Klubovi poslanika;
  7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH;
  8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH;
  9. Ostala pitanja.