MENI

53. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

30.9.2005 11:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 51. sjednice, održane 15.09.2005. godine; i Zapisnika sa 52. sjednice, održane 23.09.2005. godine
  2. Prijedlog zakona o postupku indirektnog oporezivanja, predlagač Vijeće ministara BiH;
  3. Prijedlog zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predlagač Muhamed Moranjkić;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima na dodatnu vrijednost, predlagač Muhamed Moranjkić;
  6. Prijedlog zakona o dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač Izborna komisija BiH;
  7. Ostala pitanja.