MENI

43. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

31.3.2005 13:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje Zapisnika sa 41. sjednice održane, 15.02.2005. godine
  2. Prijedlog zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Prijedlog zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine BiH, predlagač Administrativna komisija PD,
  4. Prijedlog Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagač Privremena komisija,
  5. Prijedlog zakona o duhanu BiH, predlagači Selim Bešlagić, Jozo Križanović i Zlatko Lagumdžija
  6. Prijedlog zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora, predlagač Mirsad Ćeman,
  7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
  8. Ostala pitanja.