MENI

29. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

9.6.2004 13:00

Dnevni red:

  1. Zaključak o proceduri razmatranja prijedloga zakona u Predstavničkom domu kada je izvještaj nadležne komisije negativan,
  2. Predlaganje kandidata za Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o restituciji u BiH,
  3. Poziv na saradnju na izradi Inicijalnog izvještaja o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u BiH,
  4. Ostala pitanja.