MENI

11. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

7.7.2003 14:00

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 10. sjednice održane 26.06.2003. godine,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, predlagač poslanik Nikola Špirić, nadležna Ustavno-pravna komisija,
  3. Prijedlog zakona o proceduri za nabavke robe, usluga i ustupanje radova za potrebe institucija BiH, predlagač Komisija za finansije i budžet, koja je i nadležna komisija,
  4. Prijedlog zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, predlagač Vijeće ministara BiH, nadležna Komisija ѕa finansije i budžet,
  5. Prijedlog zakona o Novinskoj agenciji BiH ''BH PRESS'', predlagač poslanik Sead Avdić,
  6. Ostala pitanja.