MENI

Gligorić, Tihomir

Gligorić, Tihomir
Dom Predstavnički dom
Stranka SPRS
Klub Mješoviti klub poslanika SPRS - SRS - nezavisni
Izborna jedinica / Entitet RS / Izborna jedinica 2
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA

Datum i mjesto rođenja:
12.08.1955., Doboj, Republika Srpska

Stručna sprema:
doktor političkih nauka

Strani jezici:
-

Bračno stanje:
oženjen, otac dvoje djece

Biografija:
Živim u opštini Doboj, u porodičnoj kući. Osnovnu i srednju školu završio sam u Doboju, Fakultet političkih nauka u Zagrebu, magistrirao na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, a doktorirao političke nauke u Moskvi. Vršio sam dužnost potpredsjednika Vlade Republike Srpske za društvene djelatnosti i ministra za boračka pitanja, žrtve rata i rada, ministra civilnih poslova i komunikacija u Savjetu ministara BiH, poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u oba saziva, direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske. Član sam Socijalističke partije RS-a i njen potpredsjednik. Predsjednik sam Rukomentnog saveza Republike Srpske i potpredsjednik Rukometnog saveza BiH. Docent sam na Menadžment koledžu u Novom Sadu, u Republici Srbiji.

PRETHODNI MANDATI
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2000. – 2002.