MENI

06. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

8.4.2003 14:00

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika 5. sjednice, održane 25.3.2003. godine;
  2. Prijedlog zakona o izmjeni Izbornog zakona BiH;
  3. Razmatranje, po zaključku sa 10. sjednice Predstavničkog doma, pristiglih amandmana na:
    a) Prijedlog zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu,
    b) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH,
    c) Prijedlog zakona o Matici iseljenika Bosne i Hercegovine,
  4. Ostala pitanja.