MENI

21. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

30.1.2004 10:00

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice održane 05.01.2004. godine,
  2. Davanjem prijedloga i mišljenja za izradu Orjentacionog radnog plana Predstavničkog doma za 2004. godinu
  3. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastavi BiH,
  4. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj himni BiH,
  5. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o grbu BiH.
  6. Prijedlog zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara BiH,
  7. Prijedlog zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara BiH,
  8. Ostala pitanja.