MENI

Одбор за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ

ПРЕДСЈЕДНИК:

Вуковић, Вјекослав

ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕНИКА:

Даутбашић, Бакир

ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕНИКА:

Радић, Борислав

ЧЛАНОВИ: Маринчић, Тихомир
Мартиновић, Александра
Стјепановић, Негосава
Шут, Семир
КОНТАКТ

 

Надлежности


На основу Устава БиХ и Закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ („Службени гласник“, број 36/08), Парламентарна скупштина БиХ је на 62. сједници Представничког дома, одржаној 23. 01. 2014. гoдине, и 36. сједници Дома народа, одржаној 12. 03. 2014. године, на предлог Ад хок заједничке комисије за спровођење процедуре именовања, именовала чланове Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ (“Службени гласник БиХ“, број:20/14 од 17.03.2014.године). 
Одбор за жалбе грађана је независно тијело Парламентарне скупштине БиХ које дјелује искључиво на професионалним основама, не заступајући, не штитећи, нити подривајући интересе било које политичке партије, регистроване организације, удружења или било којег народа у БиХ. Одбор има седам чланова који се бирају из бх. конститутивних народа, а чине га грађани који нису запослени у полицијским тијелима и имају углед у друштву.
Одбор за жалбе грађана надлежан је за: примање, евидентирање, процјену и просљеђивање жалби на поступање полицијских службеника БиХ, као и њихово упућивање надлежним полицијским тијелима; праћење фазе у којој се предмет налази; иницирање одговарајућег поступка против подносиоца жалбе у случају лажне или тенденциозне жалбе; вођење евиденција и база података о жалбама грађана против полицијских службеника БиХ, резултатима истраге и другим елементима на основу којих је покренут дисциплински или кривични поступак, као и давање свих информација подносиоцу жалбе везаних уз његову жалбу.
Предсједника, замјенике предсједника и чланове Одбора за жалбе грађана именује и разрјешава Парламентарна скупштина БиХ, на мандат од четири године. Одбор о свом раду информише Парламентарну скупштину БиХ.

ПОГЛЕДАЈТЕ ЛЕТАК О ОДБОРУ

Сједнице