MENI

80. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

27.8.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 79. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-919/20 od 11. 5. 2020, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-3326-5/20 od 8. 6. 2020;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-785/20 od 13. 4. 2020. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-820-6/20 od 3. 7. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1226/20 od 19. 6. 2020. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-1162-3/20 od 7. 7. 2020;
 4. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-770/19 od 8. 4. 2020. i Dopuna Izvještaja Granične policije BiH o preliminarnim provjerama, broj: 17-07-4-34-7-3201-1/20 od 1. 7. 2020,[1]
  b) žalba broj: 05/2-50-17-921/20 od 11. 5. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-4-34-7-3712/20 od 15. 6. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-999/20 od 22. 5. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4061/20 od 15. 6. 2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1002/20 od 22. 5. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4119/20 od 6. 7. 2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1202/20 od 18. 6. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4948/20 od 20. 7. 2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1210/20 od 19. 6. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5100/20 od 16. 7. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1417/20 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3564/20 od 6. 7. 2020.
 5. Obavještenje Granične policije BiH u vezi s dostavljenim upitom, broj: 05/2-50-17-1495/20 od 21. 7. 2020;
 6. Tekuća pitanja.

 

 

 NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.