MENI

79. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

9.7.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 78. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-127/20 od 15. 1. 2020. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-58-11/20 od 29. 5. 2020;
  b) žalba broj: 05/2-50-17-529/20 od 24. 2. 2020. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-468-5/20 od 2. 6. 2020;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-628/20 od 10. 3. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2528/20 od 1. 6. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-730/20 od 30. 3. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2848/20 od 8. 6. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-732/20 od 30. 3. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3171/20 od 18. 5 .2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-771/20 od 8. 4. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3173/20 od 11. 5. 2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-801/20 od 15. 4. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3327/20 od 8. 6. 2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-802/20 od 15. 4. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3306/20 od 18. 5. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-804/20 od 15.4.2020 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3338/20 od 11. 5. 2020,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-922/20, od 11.5.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3929/20 od 28. 5. 2020,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1000/20 od 21.5.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4162/20 od 1. 6. 2020.;
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1072/20 od 3.6.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4308/20 od 1. 6. 2020.;
  k) žalba broj: 05/2-50-17-1120/20 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2459/20 od 4. 6. 2020.
 4. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-906/19 od 9. 6. 2020. o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi A.N. broj: 05/2-50-17-280/20 (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-77,4/20 od 28. 5. 2020);
 5. Zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH povodom rasprave o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2019. godinu, broj: 01-50-1-15-9/20 (Veza: 05/2-50-18-450/20) od 10. 6. 2020;
 6. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.