MENI

64. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

24.4.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 63. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-178/19 od 2.4.2019. i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-93-5/19 od 26. 3. 2019;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2216/18 od 3.10.2018. i Dopuna izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9105/18 od 1. 3. 2019[1];
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2729/18 od 11.12.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11385/18 od 4. 3. 2019;
  c) žalba broj: 05/2-50-17-64/19 od 4.1.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11698/18 od 13. 3. 2019;
  d) žalba broj: 05/2-50-17-66/19 od 4.1.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11865/18 od 13. 3. 2019;
  e) žalba broj: 05/2-50-17-65/19 od 4.1.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11775/18 od 13. 3. 2019;
  f) žalba broj: 05/2-50-17-127/19 od 15.1.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-365/19 od 25. 3. 2019;
  g) žalba broj: 05/2-50-17-602/19 od 18.3.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2557/19 od 19. 3. 2019;
 4. Razmatranje Instrukcije o vođenju evidencije o prijavama krivičnih djela i prekršaja u vezi s opojnim drogama, broj: 08-3-04-5-9430-9/17 od 26.12.2018, dostavljene po Zaključku Odbora za žalbe građana broj: 05/2-50-15-28-62,4/19 od 22.2.2019;
 5. Tekuća pitanja.

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.