MENI

50. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

22.2.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 49. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1794/17, od 21.7.2017., i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: I-16-08-34-3-464-1/17, od 30.8.2017.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2783/17, od 30.11.2017., i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-08-50-2141-40/15, od 13.2.2018.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2031/17, od 15.8.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2915/17, od 15.1.2018.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2608/17, od 2.11.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3858/17, od 6.2.2018.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2781/17, od 29.11.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-4226/17, od 13.2.2018.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2895/17, od 15.12.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-4482/17, od 6.2.2018.; 
 4. Tekuća pitanja.
  NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.