MENI

49. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

22.1.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 48. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2228/17, od 15.9.2017., i Izvještaj Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-1590-7/17, od 13.12.2017.;
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2451/17, od 16.10.2017., i Izvještaj Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-1793-8/17, od 10.1.2018.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2160/17, od 5.9.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3191/17, od 30.11.2017.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2200/17, od 12.9.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3144/17, od 5.12.2017.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2229/17, od 15.9.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3263/17, od 15.12.2017.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2298/17, od 25.9.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3382/17, od 17.12.2017.
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2351/17, od 3.10.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3504/17, od 5.12.2017.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-2356/17, od 4.10.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3462/17, od 21.12.2017.,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-2357/17, od 4.10.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3449/17, od 21.12.2017.,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-2428/17, od 12.10.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3549/17, od 28.12.2017.,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-2429/17, od 12.10.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3543/17, od 28.12.2017.,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-2626/17, od 6.11.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3905/17, od 14.12.2017.,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-2373/17, od 5.10.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3538/17, od 10.1.2018.,
  l) žalba broj: 05/2-50-17-2458/17, od 18.10.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3638/17, od 10.1.2018.
 4. Izjašnjenje Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH o Izvještaju Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: I-16-08-34-3-464-1/17, od 30.8.2017.;
 5. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2017. godinu;
 6. Razmatranje Prijedloga plana rada Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu;
 7. Tekuća pitanja.
  a) Izjašnjene Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH o žalbi broj: 05/2-50-17-2947/17, od 21.12.2017.                                                                                                                                                                 NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.