MENI

38. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

27.2.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-2583/16, od 6.10.2016., i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-1568-7/16, od 12.12.2016.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istragu i zaštitu:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-2788/16 od 1.11.2016., i Izvještaj Državne agencije za istragu i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-6671-4/16, od 2.12.2016.,
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-2842/16 od 27.10.2016., i Izvještaj Državne agencije za istragu i zaštitu, broj: 16-08-04-1-5605-7/16, od 23.12.2016.,
  c) Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: I-16-08-04-1-419-1680/12, od 17.1.2017.;
 4. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2432/16, od 19.9.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3143/16, od 31.1.2017.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2433/16, od 19.9.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3167/16, od 27.1.2017.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2620/16, od 12.10.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3741/16, od 9.1.2017.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2710/16, od 19.10.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3827/16, od 9.1.2017.,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2772/16, od 24.10.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3897/16, od 19.1.2017.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-57/17, od 4.1.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4832/16, od 11.1.2017.,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-225/17, od 1.11.2016.[1], i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4073/16, od 23.1.2017.
 5. Tekuća pitanja. 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.