MENI

Odbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH

PREDSJEDNIK:

Vuković, Vjekoslav

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Dautbašić, Bakir

DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Radić, Borislav

ČLANOVI: Marinčić, Tihomir
Martinović, Aleksandra
Stjepanović, Negosava
Šut, Semir
KONTAKT

 

Nadležnosti


Na osnovu Ustava BiH i Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH („Službeni glasnik“, broj 36/08), Parlamentarna skupština BiH je, na 62. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23.01.2014., i 36. sjednici Doma naroda, održanoj 12.03.2014., na prijedlog Ad hoc zajedničke komisije za provođenje procedure imenovanja, imenovala članove Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BIH (“ Službeni glasnik BiH“, broj: 20/14 od 17.03.2014.godine).
Odbor za žalbe građana je nezavisno tijelo Parlamentarne skupštine BiH koje djeluje isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći i ne podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije, udruženja ili bilo kojeg naroda u BiH. Odbor ima sedam članova koji se biraju iz bh. konstitutivnih naroda, a čine ga građani koji nisu zaposleni u policijskim tijelima i imaju ugled u društvu.
Odbor za žalbe građana nadležan je za: primanje, evidentiranje, procjenu i prosljeđivanje žalbi na postupanje policijskih službenika BiH, kao i njihovo upućivanje nadležnim policijskim tijelima; praćenje faze u kojoj se predmet nalazi; iniciranje odgovarajućeg postupka protiv podnosioca žalbe u slučaju lažne ili tendenciozne žalbe; vođenje evidencija i baza podataka o žalbama građana protiv policijskih službenika BiH, rezultatima istrage i drugim elementima na osnovu kojih je pokrenut disciplinski ili krivični postupak, kao i davanje svih informacija podnosiocu žalbe vezanih za njegovu žalbu.
Predsjednika, zamjenike predsjednika i članove Odbora za žalbe građana imenuje na mandat od četiri godine i razrješava Parlamentarna skupština BiH. Odbor o svom radu informira Parlamentarnu skupštinu BiH.

POGLEDAJTE LETAK O ODBORU

Sjednice