MENI

27. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

21.3.2016 17:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj: 05/2-50-17-658/16, od 23.2.2016., i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj: I-16-03-04-1-419-1422/12, od 3.3.2016.,
  3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
    a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-66/15, od 7.12.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4402/15, od 22.2.2016.;
    b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-69/15, od 14.12.2015., 12.1.2016. i 18.1.2016., i Izvještaj Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4598/15, od 2.3.2016.;
  4. Obavještenje Granične policije BiH broj: 17-07-34-7-2842/15 od 18.2.2016., u vezi s prijavom građanke A.H.N protiv policijskog službenika Granične policije BiH (predmet broj: 05/2-50-17-70-39/15, razmatran na 24. sjednici Odbora);
  5. Informacija MUP-a Srednjebosanskog kantona broj: 02/21-1-04-7-713/15 VK od 22.2.2016, u vezi s predmetom broj: 05/2-50-17-70-45/15, koji je razmatran na 25. sjednici Odbora.
  6. Tekuća pitanja.


NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.