MENI

55. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

10.7.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 54. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a)      žalba broj: 05/2-50-17-882/18 od 4. 4. 2018. i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-2445-4/18 od 7. 6. 2018;
 1. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a)      žalba broj: 05/2-50-17-1099/18 od 3. 5. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3309/18 od 13. 6. 2018,
  b)      žalba broj: 05/2-50-17-883/18 od 4. 4. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-1422/18 od 28. 6. 2018,
  c)      žalba broj: 05/2-50-17-884/18 od 4. 4. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-1382/18 od 2. 7. 2018;
 1. Tekuća pitanja.

 

Napomena: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.