MENI

18. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

29.6.2015 10:30 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) žalba, broj: I-16-08-04-1-319-5/15 od 22.4.2015., i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o internom postupku, broj: I-16-08-04-1-319-15/15, od 28.5.2015.,
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-13/15 od 27.2.2015., i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o internom postupku, broj: 16-08-34-3-2009-4/15, od 22.5.2015.;
  c) žalba, broj: 05/2-50-17-70-21/15, od 22.4.2015., i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o internom postupku, broj: 16-08-34-3-3950-4/15, od 6.5.2015.;
  d) žalba, broj: 05/2-50-17-70-22/15 od 22.4.2015., i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o internom postupku, broj: 16-08-34-2-7223-9/15, od 26.5.2015.
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-14/15, od 4.3.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-734/15, od 25.5.2015.,
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-15/15, od 23.3.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1053/15, od 5.6.2015.,
 4. Tekuća pitanja:
  a) Zaključci Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-15-11/15, od 13.5.2015.,
  b) Zaključci Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-6-16-5/15, od 28.5.2015.,
  c) Spisak graničnih prijelaza na kojima videonadzor nije u funkciji, dopis Granične policije BiH, broj: 17-05-6-34-7-191-8/15, od 18.5.2015.[1],
  d) obavještenje Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-191/15, od 19.5.2015., u vezi sa izvršenjem zaključka s 15. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet  G. O., broj: 05/2-50-17-70-4/15.


NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.