MENI

Neovisni odbor Parlamentarne skupštine BiH

PREDSJEDNICA:

Tatjana Klječanin Martić

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDNICE:

Obralija, Enes

DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDNICE:

Jozić, Mato

ČLANOVI: Begić, Adisa
Džambas, Nikola
Kuravica, Ljubomir
Mehić-Jusufbašić, Ilma
Miletić, Mate
Vladimir Jurišić
KONTAKT

 

Nadležnosti


Temeljem Ustava BiH i Zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH („Službeni glasnik“, broj: 36/08) Parlamentarna skupština BiH je na 62. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 23. 1. 2014, i na 36. sjednici Doma naroda, održanoj 12. 3. 2014, na prijedlog Ad hoc zajedničkog povjerenstva za provođenje procedure imenovanja, imenovala članove Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 20/14 od 17.3.2014. godine). 
Neovisni odbor je neovisno tijelo Parlamentarne skupštine BiH koje djeluje na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini. Neovisni odbor nadležan je za: provođenje procedure odabira kandidata i predlaganje smjene policijskih rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH, objavu natječaja i razmatranje prijava kandidata, odabir i dostavu ministru sigurnosti BiH imena najviše pet kandidata za rukovoditelje i imena najviše pet kandidata za zamjenike rukovoditelja policijskih tijela BiH, kao i razmatranje pritužbi na rad rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH. Neovisni odbor obavještava o pritužbama ministra sigurnosti i Vijeće ministara BiH, inicira pokretanje stegovnog postupka protiv rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH, predlaže smjenu rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH za čiji je izbor nadležan ukoliko su počinili kazneno djelo, odnosno ukoliko počine tešku povredu službene dužnosti, osim za kaznena djela iz područja sigurnosti prometa.
Neovisni odbor ima devet članova koji se biraju između predstavnika pravosudnih institucija, umirovljenih policijskih službenika, umirovljenih i djelatnih državnih službenika, te istaknutih stručnjaka iz drugih područja javnoga života, iz područja prava, kriminalističkih znanosti i policijskih poslova. Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Neovisnog odbora imenuje i razrješuje Parlamentarna skupština BiH. Članovi Neovisnog odbora imenuju se na mandat od četiri godine.

Pregled razrješenja/imenovanja:

Žiko Krunić -  razrješen na 40. sjednici Zastupničkog doma PSBiH, održanoj 29. prosinca 2016. godine i 26. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 1. veljače 2017. godine – Odluka o razrješenju dužnosti člana Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH - Sl. glasnik BiH 8/17

Miroslav Škorić – razrješen na 43. sjednici Zastupničkog doma PSBiH, održanoj 23. ožujka 2017. godine i 26. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 1. veljače 2017. godine -  Odluka razrješenju dužnosti člana Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH - Sl. glasnik BiH 23/17

Tatjana Klječanin – Martić – imenovana na 48. sjednici Zastupničkog doma PSBiH, održanoj 14. lipnja i 5. srpnja 2017. godine i 31. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 19. srpnja 2017. godine – Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH - Sl. glasnik BiH 53/17

Vladimir Jurišić – imenovan na 49. sjednici Zastupničkog doma PSBiH, održanoj 5. srpnja 2017. godine i 31. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 19. srpnja 2017. godine -  Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH - Sl. glasnik BiH 53/17

Sjednice
Ostale aktivnosti