MENI

60. sjednica Nezavisnog odbora

11.6.2019 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 57. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 58. sjednice Nezavisnog odbora;
  3. Usvajanje Zapisnika sa 59. sjednice Nezavisnog odbora;
  4. Razmatranje Izvještaja o radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2018. godinu, broj: 20-01-07-5-526-4/19 od 19.3.2019. godine, a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 20.3.2019. godine, broj: 05/1-50-15-26-57-7/19;
  5. Plan posjeta policijskim agencijama BiH;
  6. Tekuća pitanja