MENI

3. hitna sjednica Nezavisnog odbora

11.4.2018 18:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Lični zahtjev za razrješenje dužnosti Uroša Pene, zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH broj: 20-07-34-2-738-2/18 od 06.04.2018. godine godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 10.04.2018. godine broj: 05/1-34-1-916/18