MENI

51. sjednicа Nezavisnog odbora

24.9.2018 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 50. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za oktobar 2018. godine