MENI

2. hitna sjednica Nezavisnog odbora

22.12.2017 10:00 sala 1/II

Dnevni red:

  1. Lični zahtjev za razrješenje dužnosti Zijada Srabovića, zamjenika direktora Granične policije BiH broj: 17-06-02-34-11/111 od 20.12.2017. godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 21.12.2017. godine broj: 05/1-34-1-2940/17;
  2. Lični zahtjev za razrješenje dužnosti Mile Jurić, zamjenik direktora Direkcije za    koordinaciju policijskih tijela BIH broj: 20-07-34-2-2288-2/17 od 20.12.2017. godine godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 21.12.2017. godine broj: 05/1-34-1-2941/17