MENI

69. sjednica Nezavisnog odbora

9.3.2020 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 68. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Granične policije BiH za 2019. godinu i Prijedloga Programa rada Granične policije BiH za 2020. godinu, broj: 17-08-04-28-1090-1/20 od 30.1.2020. godine, a zaprimljeni u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 4.2.2020.godine, broj: 05/1-50-18-312/20, i razgovor sa rukovodstvom Granične policije BiH;
  3. Tekuća pitanja
    a) Anonimna predstavka, zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 13.2.2020., broj: 05/1-50-17-418/20;
    b) Razno