MENI

16. sjednica Nezavisnog odbora

10.2.2016 8:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;
  3. Razmatranje Informacije Granične policije BiH o prijedlogu Odluke o utvrđivaju Plana prijema kadeta za 2016. godinu broj 17-06-2-34-11-170-6/15 od 07.01.2016. godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 15.01.2016. godine broj: 05/1-04-203/16;
  4. Tekuća pitanja