MENI

14. sjednica Nezavisnog odbora

8.12.2015 8:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Granične policije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, materijal Ureda za reviziju institucija BiH broj:01-05-50-983-1/15 od 10. 11.2015. godine a zaprimljeno u Parlamentarnoj skupštini BiH 10.11.2015. godine broj:05/1-16-1-1444/15;
  3. Tekuća pitanja