MENI

74. sjednica Nezavisnog odbora

8.9.2020 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 73. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  3. Tekuća pitanja