MENI

62. sjednica Nezavisnog odbora

22.8.2019 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 61. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  3. Tekuća pitanja