MENI

15. sjednica Nezavisnog odbora

30.12.2015 8:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Prijedloga Plana rada Nezavisnog odbora za 2016. godinu;
  3. Razmatranje Informacije Državne agencije za istrage i zaštitu BiH o događajima u Novom Gradu 10.12.2015.godine
  4. Tekuća pitanja