MENI

73. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

10.3.2010. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 72. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova zastupnička pitanja;
 3. Akcijski plan za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić- Finci protiv BiH (materijal Vijeća ministara BiH) i Prijedlog plana aktivnosti za usuglašavanje Ustava BiH i Izbornog zakona BiH u cilju primjene Odluke Europskog suda za ljudska prava u Strazbourgu u predmetu Sejdić – Finci (materijal Središnjeg izbornog povjerenstva BiH)
 4. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-8-54/09 od 3. 6. 2009. (drugo čitanje),  odgođeno izjašnjenje na nastavku 71. sjednice Doma, održanom 10. 2. 2010.;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni  i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj:    01, 02-02-3-8/10 od 19. 1. 2010. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-3-2/10 od 8. 1. 2010. (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-7-121/09 od 23. 12. 2009. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-1/10 od   6. 1. 2010. (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Denis Bećirović – zakon broj: 01-02-5-100/09 od 30. 10. 2009. (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Sefer Halilović – zakon broj: 01-02-8-22/10 od 16. 2. 2010., s Mišljenjem Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH;
 11. Prijedlog zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-3-18/10 od 3. 2. 2010. (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o zaštiti topografije integriranog kruga – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-16/10 od 3. 2. 2010. (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-15/10 od 3. 2. 2010. (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o žigu – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02 -5-14/10 od 3. 2. 2010. (prvo čitanje);
 15. Prijedog zakona o patentu – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02- 02-2-17/10 od 3. 2. 2010. (prvo čitanje);
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-8-19/10 od 4. 2. 2010. (prvo čitanje);
 17. Prijedlog zakona o promicanju malih i srednjih poduzeća i poduzetništva u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-4-12/10 od 28. 1. 2010. (prvo čitanje);
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović – zakon broj: 01-02-9-20/10 od 10. 2. 2010. (prvo čitanje);
 19. Prijedlog zakona o blagdanima Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Denis Bećirović – zakon broj: 01-02-9-13/10 od 2. 2. 2010. (prvo čitanje);
 20. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Ustavnopravno povjerenstvo – zakon broj: 01-02-4-21/10 od 16. 2. 2010. (prvo čitanje);
 21. Prijedlog amandmana II., III. i IV. na Ustav Bosne i Hecregovine - predlagatelj: zastupnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu, amandmani broj: 01-01-10/10 od 15. 2. 2010., s Mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva;
 22. Izvješće Povjerenstva  Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima – predlagatelj: zastupnik Bakir Izetbegović – zakon broj: 01-02-7-7/10 od 19. 1. 2010. (zakon u prvom čitanju);
 23. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII. Daytonskom mirovnom sporazumu (akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice broj: 01-37-310/10 od 15. 2. 2010.);
 24. Izvješće o radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH za razdoblje rujan – prosinac 2009. godine (materijal Odbora za žalbe građana broj: 03-50-1-60-6-2/10 od 27. 1. 2010.);
 25. Informacija Vijeća ministara BiH o lišavanju slobode prof. dr. Ejupa Ganića u Velikoj Britaniji, na osnovu zahtjeva  Srbije za izučenje;
 26. Inforamcija Vijeća ministara o dopisu Ministarstva sigurnosti Ujedinjenim nacijama povodom proglašavanja pojedinih organizacija iz BiH povezanim sa terorističkim oranizacijama i stavljanju van snage dokumenta koji izaziva pravnu nesigurnost građana i institucija u BiH;
 27. Informacija o sankcioniranju počinitelja verbalnih i fizičkih nasrtaja na novinare u Bosni i Hercegovini i prijedlog mjera (materijal Ministarstva sigurnosti BiH broj: 01-6-50-632-1/10 od 2. 2. 2010.);
 28. Informacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u povodu otvaranja predstavništava Republike Srpske u inozemnstvu (prijedlog za uvrštenje u dnevni red: Povjerenstvo za vanjske poslove), akt broj: 01/2a-50-1-2-59/10 od 3. 2. i 19. 2. 2010. godine;
 29. Prijedlog mjera za poboljšavanje uvjeta poslovanja u poljoprivrednoj i  prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine (akt Vijeća ministara BiH broj: 05-28-21/10 od 8. 1. 2010.);
 30. Prijedlog zaključka Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u vezi s informacijom o dosadašnjim aktivnostima na digitalizaciji javnih radiotelevizijskih servisa BiH;
 31. Razmatranje zaključka Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku s 18. sjednice, održane 5. 2. 2009., koji glasi: „Traži se od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Uredu visokog predstavnika za preispitivanje svih odluka visokog predstavnika kojima su smijenjene određene osobe ili da visoki predstavnik donese odluku kojom će tu ovlast prenijeti na Instituciju ombudsmana BiH ili neku drugu instituciju“; 
 32. Tražim od Kolegija obaju doma da objasne odmah zašto su zabranili održavanje svečane sjednice u povodu Dana neovisnosti BiH Forumu parlamentaraca u Velikoj sali Skupštine, na mjestu gdje je donijeta odluka o održavanju referenduma za suverenost i neovisnot BiH. Posebno naglašavam da taj dan ti isti zastupnici (Vaše bivše kolege) nisu donijeli tu odluku mi sad ne bi sjedili ovdje, a većina ne bi ni primali lijepe sume novca za svoj rad ili nerad;
 33. Imenovanje tri člana iz Zastupničkog doma u Zajedničko povjerenstvo obaju domova za usuglašavanje teksta Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine;
 34. Zahtjev Istražnog povjerenstva Zastupničkog doma za provjeru navoda o raspodjeli CEMT dozvola za produljenje roka za dostavu izvješća do 31. 3. 2010.; 
 35. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)   Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski gospodarski razvoj – Projekt Autocesta Kakanj – Donja Gračanica,
  b)   Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat,
  c)   Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara BiH i Vlade Sirijske Arapske Republike,
  d)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o uzajamnom ukidanju viznog režima za nositelje diplomatskih i službenih putovnica. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.