MENI

73. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

10.3.2010. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 72. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а) Коментари на добијене одговоре,
  б) Нова посланичка питања;
 3. Акциони план за извршење пресуде Европског суда за људска права у предмету Сејдић- Финци против БиХ (материјал Савјета министара БиХ) и Предлог плана активности за усаглашавање Устава БиХ и Изборног закона БиХ у циљу примјене Одлуке Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић – Финци (материјал Централне изборне комисије БиХ);
 4. Предлог закона о противминском дјеловању у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01, 02 – 02 – 8 - 54/09 од 03. 06. 2009.  године (друго читање) – одгођено изјашњавање на наставку 71. сједнице Дома, одржаном 10. 02. 2010. године;
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни  и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01, 02 – 02 – 3 - 8/10 од 19. 01. 2010. године (друго читање);
 6. Предлог закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02 – 02 – 3 - 2/10 од 08.  01. 2010. године (друго читање);
 7. Предлог закона о измјенама Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01, 02 – 02 – 7 – 121 /09 од 23. 12. 2009. године (друго читање);
 8. Предлог закона о измјени и допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-1/10 од 06. 01. 2010. године (друго читање);
 9. Предлог закона о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Денис Бећировић, закон број: 01 – 02 – 5 – 100 /09 од 30. 10. 2009. године (друго читање);
 10. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Сефер Халиловић, закон број: 01-02-8-22/10 од 16. 02. 2010. године, с Мишљењем Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ;
 11. Предлог закона о заштити ознака географског поријекла, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01, 02 – 02 – 3 - 18/10 од 03. 02. 2010. године (прво читање);
 12. Предлог закона о заштити топографије интегрисаног кола, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02 – 02 – 2 - 16/10 од 03. 02. 2010. године (прво читање);
 13. Предлог закона о индустријском дизајну, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02 – 02 – 2 - 15/10 од 03. 02. 2010. године (прво читање);
 14. Предлог закона о жигу, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02 – 02 – 5 - 14/10 од 03. 02. 2010. године (прво читање);
 15. Предог закона о патенту, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02 – 02 – 2 - 17/10 од 03. 02. 2010. године (прво читање);
 16. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02 – 02 – 8 - 19/10 од 04. 02. 2010. године (прво читање);
 17. Предлог закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-4-12/10 од 28. 01. 2010. године (прво читање);
 18. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић, закон број: 01 – 02 – 9 - 20/10 од 10. 02. 2010. године (прво читање);
 19. Предлог закона о празницима Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Денис Бећировић, закон број: 01-02-9-13/10 од 02. 02. 2010. године (прво читање);
 20. Предлог закона о измјени Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, предлагач: Уставноправна комисија, закон број: 01-02-4-21/10 од 16. 02. 2010. године (прво читање);
 21. Предлог амандмана II, III и IV на Устав Босне и Хецреговине, предлагачи: посланици Странке за Босну и Херцеговину, амандмани број: 01 – 01 - 10/10 од 15. 02. 2010. године, са Мишљењем Уставноправне комисије;
 22. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о спречавању нереда на спортским такмичењима, предлагач: посланик Бакир Изетбеговић, закон број: 01 – 02 – 7 - 7/10 од 19. 01. 2010. године (закон у првом читању);
 23. Предлог ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума (акт Министарства за људска права и избјеглице, број 01 – 37 – 310 /10 од 15. 02. 2010. године);
 24. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ за период септембар – децембар 2009. године (материјал Одбора за жалбе грађана, број: 03-50-1-60-6-2/10 од 27. 01. 2010. године);
 25. Информација Савјета министара БиХ о лишавању слободе проф.др. Ејупа Ганића у Великој Британији, на основу захтјева  Србије за изучење;
 26. Инфорамција Савјета министара о допису Министарства безбједности Уједињеним нацијама поводом проглашавања појединих организација из БиХ повезаним са терористичким оранизацијама и стављању ван снаге документа који изазива правну несигурност грађана и институција у БиХ;
 27. Предлог мјера за побољшавање услова пословања у пољопривредној и  прехрамбеној индустрији Босне и Херцеговине (подносилац: Савјет министара, акт број: 05 – 28 – 21 /10 од 08. 01. 2010. године);
 28. Информација о санкционисању извршилаца вербалних и физичких насртаја на новинаре у Босни и Херцеговини и предлог мјера (материјал Министарства безбједности БиХ, акт број: 01-6-50-632-1/10 од 02. 02. 2010. године);
 29. Информација Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине поводом отварања представништава Републике Српске у иностранству (предлог за уврштавање у дневни ред: Комисија за спољне послове), акт број: 01/2а – 50 – 1 – 2 – 59/10 од 03. 02. и 19. 02. 2010. године;
 30. Предлог закључка Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ у вези с информацијом о досадашњим активностима на дигитализацији јавних радио-телевизијских сервиса БиХ;
 31. Разматрање закључка Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику са 18. сједнице, одржане 05. 02. 2009. године, који гласи: „Од Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине тражи се да покрене иницијативу према Канцеларији високог представника за преиспитивање свих одлука високог представника којим су смијењена одређена лица или да високи представник донесе одлуку којом ће то овлашћење пренијети на Институцију омбудсмена БиХ или неку другу институцију“;
 32. Тражим од Колегијума оба дома да објасне одмах зашто су забранили одржавање свечане сједнице поводом Дана независности БиХ Форуму парламентараца у Великој сали Скупштине, на мјесту гдје је донијета одлука о одржавању референдума за сувереност и независнот БиХ. Посебно наглашавам да тај дан ти исти посланици (Ваше бивше колеге) нису донијели ту одлуку ми сад не би сједили овдје, а већина не би ни примали лијепе суме новца за свој рад или нерад;
 33. Именовање три члана из Представничког дома у Заједничку комисију оба дома за усаглашавање текста Закона о дувану Босне и Херцеговине;
 34. Захтјев Истражне комисије Представничког дома за провјеру навода о расподјели ЦЕМТ дозвола за продужење рока за достављање извјештаја до 31. 03. 2010. године;
 35. Давање сагласности за ратификацију:
  a)  Кредитног споразума између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за арапски економски развој – Пројекат Аутопута Какањ – Доња Грачаница,
  б)  Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Арапске Републике Египат,
  ц)  Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Сиријске Арапске Републике,
  д)  Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Молдавије о узајамном укидању визног режима за носиоце дипломатских и службених пасоша. (kpaj)

                                                                                                          

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.