MENI

73. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

10.3.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 72. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja,
 3. Akcioni plan za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić- Finci protiv BiH (materijal Vijeća ministara BiH) i Prijedlog plana aktivnosti za usaglašavanje Ustava BiH i Izbornog zakona BiH u cilju primjene Odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazbourgu u predmetu Sejdić – Finci (materijal Centralne izborne komisije BiH)
 4. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 8 - 54/09, od 3. 6. 2009. (drugo čitanje), odgođeno izjašnjavanje na nastavku 71. sjednice Doma, održanom 10.2.2010.;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni  i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 - 8/10, od 19.1.2010. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02 – 02 – 3 - 2/10, od 8. 1. 2010. (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 7 – 121 /09, od 23. 12. 2009. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-1/10, od 6.1.2010. (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01 – 02 – 5 – 100 /09, od 30. 10. 2009. (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Sefer Halilović, zakon broj: 01 – 02 – 8 - 22/10, od 16. 2. 2010. s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH;
 11. Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 - 18/10, od 3. 2. 2010. (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o zaštiti topografije integriranog kola, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02 – 02 – 2 - 16/10, od 3. 2. 2010. (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02 – 02 – 2 - 15/10, od 3. 2. 2010. (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o žigu, predlagač Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02 – 02 – 5 - 14/10, od 3. 2. 2010. (prvo čitanje);
 15. Prijedog zakona o patentu, predlagač Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02 – 02 – 2 - 17/10, od 3. 2. 2010. (prvo čitanje);
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka - predlagač Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02 – 02 – 8 - 19/10, od 4. 2. 2010. (prvo čitanje);
 17. Prijedlog zakona o promociji malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-4-12/10, od 28.1.2010. (prvo čitanje);
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović, zakon broj: 01-02 – 9 - 20/10, od 10. 2. 2010. (prvo čitanje);
 19. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01 – 02 – 9 - 13/10, od 2. 2. 2010. (prvo čitanje);
 20. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predlagač: Ustavnopravna komisija, zakon broj: 01 – 02 – 4 - 21/10, od 16. 2. 2010. (prvo čitanje);
 21. Prijedlog amandmana II, III i IV na Ustav Bosne i Hecregovine, predlagači: poslanici Stranke za Bosnu i Hercegovinu, amandmani broj: 01 – 01 - 10/10, od 15. 2. 2010., s Mišljenjem Ustavnopravne komisije;
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima, predlagač: poslanik Bakir Izetbegović, zakon broj: 01 – 02 – 7 - 7/10, od 19. 1. 2010. (zakon u prvom čitanju);
 23. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma (akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj 01 – 37 – 310 /10, od 15. 2. 2010.);
 24. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH za period septembar – decembar 2009. (materijal Odbora za žalbe građana broj: 03 – 50 – 1 – 60 – 6 - 2/10, od 27. 1. 2010.);
 25. Informacija Vijeća ministara BiH o lišavanju slobode prof.dr. Ejupa Ganića u Velikoj Britaniji, na osnovu zahtjeva  Srbije za izučenje;
 26. Inforamcija Vijeća ministara o dopisu Ministarstva sigurnosti Ujedinjenim nacijama povodom proglašavanja pojedinih organizacija iz BiH povezanim sa terorističkim oranizacijama i stavljanju van snage dokumenta koji izaziva pravnu nesigurnost građana i institucija u BiH.
 27. Informacija o sankcioniranju izvršilaca verbalnih i fizičkih nasrtaja na novinare u Bosni i Hercegovini i prijedlog mjera (materijal Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 01-6-50-632-1/10, od 2.2.2010.);
 28. Informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH povodom otvaranja predstavništava Republike Srpske u inozemstvu (prijedlog za uvrštavanje u dnevni red: Komisija za vanjske poslove), akt broj: 01/2a – 50 – 1 – 2 – 59/10, od 3.2. i 19. 2. 2010.;
 29. Prijedlog mjera za poboljšavanje uslova poslovanja u poljoprivrednoj i  prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine (Vijeće ministara BiH, akt broj: 05 – 28 – 21 /10, od 8. 1. 2010.);
 30. Prijedlog zaključka Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u vezi s informacijom o dosadašnjim aktivnostima na digitalizaciji javnih radiotelevizijskih servisa BiH;
 31. Razmatranje zaključka Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku, sa 18. sjednice, održane 5.2.2009., koji glasi: „Od Parlamentarne skupštine BiH traži se pokretanje inicijative kod Ureda visokog predstavnika da se izvrši preispitivanje svih odluka visokog predstavnika kojim su smijenjena određena lica ili da visoki predstvanik donese odluku kojim će to ovlaštenje prenijeti na Instituciju ombudsmena BiH ili neku drugu instituciju.“ 
 32. Tražim od Kolegija oba Doma da objasne odmah zašto su zabranili održavanje svečane sjednice povodom Dana nezavisnosti BiH Forumu parlamentaraca u Velikoj sali Skupštine, na mjestu gdje je donijeta odluka o održavanju referenduma za suverenost i nezavisnot BiH. Posebno naglašavam da taj dan ti isti poslanici (Vaše bivše kolege) nisu donijeli tu odluku mi sad ne bi sjedili ovdje, a većina ne bi ni primali lijepe sume novca za svoj rad ili nerad;
 33. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma radi usaglašavanja identičnog teksta Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine;
 34. Zahtjev Istražne komisije Predstavničkog doma za provjeru navoda o raspodjeli CEMT dozvola za produženje roka za dostavljanje izvještaja do 31. 3. 2010.; 
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)  Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj – Projekat Autoput Kakanj – Donja Gračanica,
  b)  Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat,
  c)  Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Sirijske Arapske Republike,
  d)  Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o uzajamnom ukidanju viznog režima za nosioce diplomatskih i službenih pasoša. (kraj)

                                                               

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.