MENI

82. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

28.7.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 81. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Potvrđivanje Odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiju Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamsku Republiku Afganistan;
 3. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda, materijal broj: 01,02-50-3-916/10, od 12.7.2010. (Rang-lista Regulatorne agencije za komunikacije BiH);
 4. Imenovanje članova u Stručnu komisiju DTT Foruma, materijal broj: 01,02-29-919/10, od 13.7.2010. (materijal Ministarstva komunikacija i prometa BiH);
 5. Izmjena u zaključku Predstavničkog doma sa 76. sjednice održane 21. 04. 2010. godine povodom zaduživanja zamjenika ministra sigurnosti Mije Krešića da obavlja dužnost vršioca dužnosti direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja, kulture i sporta,
  b)   Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke,
  c)   Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Češke o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka,
  d)   Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – Prvo programsko finansiranje za razvojne politike javne potrošnje, (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH),
  e)   Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Prvi programski zajam za razvojne politike javne potrošnje, (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH),
  f)    Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH),
  g)    Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju,
  h)    Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Federativne Republike Brazil o djelomičnom ukidanju viza,
  i)     Sporazuma između Vijeća ministara  BiH i Vlade Arapske Republike Egipat o uzajamnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša,
  j)     Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Centralbank Osterreich Aktiengesellschaft - Izgradnja nove bolnice u Bijeljini. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.