MENI

77. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

12.5.2010. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 76. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova zastupnička pitanja;
 3. Zahtjev zastupnika Jerka Ivankovića Lijanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika, zakon broj: 01-02-9-33/10 od 22. 4. 2010.;
 4. Zahtjev Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku za razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine po žurnom postupku sukladno članku 127. Poslovnika, Prijedlog broj: 01,02-34-6-649/10 od 7.5.2010.
 5. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-5/10 od 18. 1. 2010. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-4/10 od 18. 1. 2010. (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-5-9/10 od   25. 1. 2010. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-7-11/10 od 28. 1. 2010. (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka – predlagatelji: zastupnici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović, zakon broj:01-02-4-25/10 od 24. 3. 2010. (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o zabrani svih fašističkih i neofašističkih organizacija i uporabe njihovih znakovlja u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-9-27/10 od 9. 4. 2010. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-5-28/10 od 14. 4. 2010. (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o Javnom poduzeću za izdavanje službenih glasila Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-9-32/10 od 22. 4. 2010. (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Niko Lozančić – zakon broj: 01-02-8-24/10 od  23. 3. 2010. (prvo čitanje);
 14. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o nastojanju postizanja suglasnosti o istovjetnom tekstu Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu;
 15. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o nastojanju postizanja suglasnosti o istovjetnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini;
 16. Izvješće Zajedničkog opvjerenstva obaju domova o nastojanju postizanja suglasnosti o istovjetnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici izravnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini;
 17. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o nastojanju postizanja suglasnosti o istovjetnom tekstu Zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini;
 18. Informacija o radu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za 2009. – materijal broj: 01-09-515/10 od 2. 4. 2010.;
 19. Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju u 2009. – materijal broj: 01,02-29-523/10 od 6. 4. 2010.;
 20. Izvješće o aktivnostima Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2009. – materijal broj: 01-50-3-512/10 od 12. 4. 2010.;
 21. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine za 2009. – materijal broj:01,02-50-3-514/10 od 1. 4. 2010.;
 22. Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture u Bosni i Hercegovini za 2009. i Plan rada Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture u Bosni i Hercegovini za 2010. – materijal broj: 01,02-50-3-582/10 od 20. 4. 2010.;
 23. Izvješće o radu Privremenog povjerenstva za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine, materijal broj: 01-50-1-340-8/10 od 30.4.2010.;
 24. Izjašnjenje o Inicijativi zastupnika Momčila Novakovića da se na sjednici Doma razmatra točka dnevnog reda – Utvrđivanje smjernica za djelovanje privremenih izaslanstava koja, u ime Bosne i Herecgovine, sudjeluju u međunarodnim skupovima;
 25. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o prijedlogu zaključaka zastupnika Zlatka Lagumdžije sa 76. Doma, održane 21. 4. 2010., povodom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, predlagatelja zastupnika Nike Lozančića;
 26. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o prijedlogu zaključaka zastupnika Kluba SDA sa 76. Doma, održane 21. 4. 2010., povodom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, predlagatelja zastupnika Nike Lozančića;
 27.  Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)     Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke – Kredit Investicijsko-razvojne banke Republike Srpske za mala i srednja poduzeća,
  b)   Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) – poboljšanje pristupa financijskim projektima za mala i srednja poduzeća,
  c)    Konvencije o zabrani kasetne municije – Oslo, 3. prosinac 2008.,
  d)    Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.