MENI

77. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Bahtić, Sadik

„Novo pitanje upućeno Vijeću ministara BiH i predsjedavajućem Vijeća ministara BiH - Zašto Prijedlog zakona o dijaspori ne pošaljete u parlamentarnu proceduru?“

Kuzmanović, Željko

„Pitanje upućeno Ministarstvu komunikacija i prometa BiH: Molim Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da mi dostavi podatak u koje službene svrhe je korišteno službeno vozilo marke „Pasat“ u noći između 4. i 5. decembra 2009., odnosno u noći kada je to vozilo ukradeno?

Bešlagić, Selim

„Pitanja upućena Vijeću ministara BiH i Komisiji za popis državne imovine: 1. Kako i zašto se desilo da Komisija za popis državne imovine i Vijeće ministara BiH (predsjedavajući je Zvonimir Kutleša) uvrsti imovinu Javnog preduzeća Geodetski zavod BiH u popis državne imovine i pored toga što: a) Upis u Vlasnički list ZK uloška jasno ukazuje da je pomenuto preduzeće, kao i svi drugi privredni subjekti, vlasnik svojih nekretnina sa 1/1 vlasništva (prilog ZK izvadak) b) je Vijeće ministara BiH zaključkom donesenim na 70. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 19.11.2004., a povodom informacije o aspektima primjene člana 29. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH nedvosmisleno konstatiralo, citiram : „dakle radi se o javnom preduzeću a ne organu uprave (pretpostavljam da se greškom našlo u stavu 1. člana 29. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH). Iz navedenog se može konstatirati da je Zavod za geodetske poslove privredni subjekt, upisan u sudski registar..itd, te se predlaže: • iz stava 1. člana 29. Zakona briše se Zavod za geodetske poslove i: • preuzimanje prava osnivača nad Zavodom (od strane Vijeća ministara BiH op.a.) ili davanje preporuke Vladi Federacije BiH da preuzme prava osnivača nad Zavodom (prilog: Informacija, zaključci i Obavještenje o zaključku Vijeća ministara BiH). Napomena: Ovakvim stavom Vijeće ministara BiH isključilo je mogućnost registriranja Zavoda u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata (upisivanje dionica i sl. što je i prije datuma donošenja ovog zaključka Vijeća ministara BiH bilo nemoguće jer se Geodetski zavod nalazio u stavu 1. člana 29. pomenutog zakona) te je sada u toku postupak preuzimanja prava osnivača po odluci o preuzimanju Vlade FBiH kod nadležnog suda, tako da postupci koje provodi komisija unose konfuziju i bukvalno sahranjuju ovo preduzeće (što može rezultirati tužbom ovog privrednog subjekta s nesagledivim posljedicama). Uprava Federalnog geodetskog zavoda u osnivanju se povodom ovoga nebrojeno puta obraćala Komisiji, zadnji put dopisom broj:020/10, od 7.1.2010. (dopis je u prilogu), ali je Komisija ostala nijema. • je Pravni odjel Ureda visokog predstavnika svojim aktom broj: 003/2010/IJ/SS, od 2. 3. 2010., upućenim i u Komisiju za državnu imovinu dao pojašnjenje o upisu imovine iz formalnih razloga, ali i pojašnjenje da se radi o privrednom subjektu, što podrazumijeva i njegovo brisanje iz popisa, koji Komisija još nije uradila i time otklonila vlastiti propust koji je nanio ogromnu štetu i preduzeću ali i Vladi Federacije BiH (prilog - izjašnjenje Pravnog odjela OHR-a) • su tri člana Komisije za popis državne imovine (Mirza Bakšić, Kemo Arnautović i Luka Knežević) bili zaposlenici ovog preduzeća (gosp. Bakšić bio je tehnički direktor). 2. Kada će Komisija postupiti po dopisu Javnog preduzeća Geodetski zavod BiH broj:020/10, od 7.1.2010., i ispraviti očitu grešku, te obavijestiti o tome ovaj dom ali i privredni subjekt i time konačno omogućiti ovom preduzeću nesmetan postupak prijenosa prava osnivača u skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH i odlukom o preuzimanju Javnog preduzeća Geodetski zavod BiH iz marta prošle godine? „Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Na osnovu akta A-86/10, od 25.3.2010., Tužilaštva BiH vidi se da je Mladen Božović, direktor Fonda za povratak BiH, trenutno pod istragom pomenutog tužilaštva, a zbog osnovane sumnje o počinjenju više krivičnih djela uz učešće više lica protiv kojih je SIPA, po službenoj dužnosti, podnijela devet krivičnih prijava. Predmet je iz tih razloga prebačen u Posebni odjel za borbu protiv organiziranog kriminala. Samo jedan od dokaza je nezakonita isplata u iznosu od 2.000 eura na ime postdiplomskog studija u Novom Sadu imenovanom, o čemu je svoje mišljenje dao i Ured za reviziju institucija BiH. S druge strane, Transparency International BiH je svojim aktom 02/04 (1143), od 29.1.2010., upozorio Vijeće ministara BiH o nezakonitim radnjama Božovića, te u dokumentaciji u čiji posjed je došla ova organizacija, a radi se o pravovaljanim dokazima o krivičnim djelima Božovića. Postavljam pitanje – Kako je moguće da je jedna takva osoba ponovo imenovana za rukovodioca tako važne institucije koja godišnje raspolaže desetinama miliona maraka i bavi se rješavanjem problema jedne od najosjetljivijih kategorija našeg društva, s obzirom na neminovno postojanje toliko pravovaljanih dokaza s kojima ste bili blagovremeno upoznati?

Mehmedović, Šemsudin

„Pitanja upućena Vijeću ministara BiH i Ministarstvu civilnih poslova BiH: 1.Šta će Vijeće ministara BiH uraditi prema odgovornim u Agenciji za lijekove zbog nepoštivanja Zakona o lijekovima u smislu poslaničkog pitanja i dobivenih odgovora, jer je očigledno kršenje odredbi Zakona o lijekovima? 2.Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za lijekove. U Agenciju za državnu službu BiH direktor Agencije za lijekove dostavio je potpuno drugačiji tekst Pravilnika. Pitanje – Na koji način će sankcionirati ovako nezakonito ponašanje direktora jer je očigledno da se radi o falsifikatu?“ „Pitanje upućeno direktoru Državne agencije za istrage i zaštitu BiH - Iz kojih razloga je probijen rok za okončanje radova izgradnje zgrade za trajni smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu? Zbog čega je novčani iznos uvećan za više od 5 miliona KM? Zašto se unutar zgrade i dalje obavljaju razni radovi, od zidarskih pa nadalje, a da ne nabrajam radove oko zgrade koji tek treba da počnu, ako je tačna izjava da je zgrada tehnički primljena i raspoloživa za upotrebu po svim standardima? Da li preseljenje u novu zgradu vrše, uslovno rečene, nasilno, da bi izvođač izbjegao plaćanje tzv. penala zbog probijanja roka za okončanje radova? Iz kojih razloga su uredi u novoj zgradi Agencije koji su dodijeljeni Kriminalističkom istražnom odjelu na korištenje označena samo sa tri odsjeka kada nam je poznato da u Krimilanističkom istražnom odjelu postoji pet do šest odsjeka? Da li je to gospodinu Lujiću neko obećao da će proći nova sistematizacija, te je po svojoj volji već ugradio novu sistematizaciju koja još uvijek nije prošla zakonsku proceduru u Vijeću ministara BiH?

Odgovor
Nanić, Husein

1.„Pitanje upućeno Ministarstvu pravde BiH - Da li je Ministarstvo pravde BiH pripremilo Nacrt zakona o lustraciji BiH i kada će se on naći u parlamentarnoj proceduri?“ 2.„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH i Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH - Da li Parlamentarna skupština BiH raspolaže sa stanovima, ako da, da li postoje kriteriji za dodjelu tih stanova i molim da mi se dostavi spisak korisnika tih stanova. 3.„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Da li Vijeće ministara BiH raspolaže sa stanovima, ako da, da li postoje kriteriji za dodjelu tih stanova i molim da mi se dostavi spisak korisnika tih stanova.

Odgovor
Bahtić, Sadik

„Pitanje upućeno Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija - Tražim od resornog ministarstva da mi odgovori: Šta je do sada uradilo i šta planira uraditi da se Krajina - USK cestovno i željeznički poveže sa ostalim dijelovima BiH, centrom Sarajeva, susjednim državama i EU? Kada će Ministarstvo rekonstruirati i pustiti u promet željezničku prugu USK-a Bihać do Hrvatske i Sarajeva kako bi se USK Krajina željezničkim prometom uvezalo sa Sarajevom i susjednim državama? „Pitanja upućena Vijeću ministara BiH i Institutu za intelektualno vlasništvo BiH: a)Koja organizacija ima licencu (rješenje) nadležnost za autorska prava? Bio sam u kontaktu s nizom bh. autora iz muzičkog stvaralaštva. Razgovarao sam s predstavnicima elektronskih medija i ljudima koji se bave poslovima vezanim za muziku. Vrlo jasna poruka sviju njih u ostavarinju autorskih prava je da vlada velika konfuzija. Ovu konfuziju priznala je i sama direktorica Instituta za intelektualno vlasništvo u svojoj zvaničnoj prezentaciji na Javnoj raspravi o Zakonu o autorskom pravu i Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskih prava održanoj pred ovim parlamentom. b)Zašto postoji konfuzija kada je upravo Institut za intelektualno vlasništvo nadležan za nadzor nad provođenjem zakona iz sfere autorskog prava? O čemu se radi? c)S kojom organizacijom emiteri treba da zaključe ugovore kojima se reguliraju autorska prava, kako bi ispunili jedan od uslova dozvole koju dobivaju od RAK-a? Zašto Institut nikada nije izvršio nadzor nad radom nijedne od organizacija kojoj je dodijelio dozvolu za kolektivno ostvarivanje i kada će to učiniti? d)Kada ističe mandat direktora Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i da li je Vijeće ministara BiH pokrenulo proceduru za konkurs za ovu instituciju? Kakva je nacionalna struktura zaposlenih u Mostaru, Banjoj Luci i Sarajevu?

Odgovor
Dolić, Rifat

„Pitanje upućeno ministru komunikacija i prometa BiH - Po kojim propisima, kakvim kriterijima i po čijoj odluci je izvršena raspodjela sredstava od profita i licenci GSM operatera u Federaciji BiH za 2008. i 2009. godinu po kantonima i općinama i ko je predlagao projekte koji će se finansirati iz tih sredstava?“

Odgovor
Suljkanović, Mehmed

„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH – Da li je Vijeće ministara BiH ovlastilo nekog od ministara za članstvo u Upravnom odboru Regionalne škole za javnu upravu i koga? Da li su imenovani predstavnici BiH za rad u operativnim strukturama Regionalne škole za javnu upravu shodno ratificiranom Ugovoru o uspostavi Regionalne škole za javnu upravu i po kojim kriterijima? Da li su uspostavljeni mehanizmi adekvatnog izvještavanja, predstavljanja i učešća BiH u ovoj regionalnoj inicijativi?

Odgovor
Prodanović, Lazar

„Pitanje upućeno Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH, Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Tužilaštvu BiH - Moje pitanje upućeno je nekoj od institucija koja bi mogla dati odgovor na nedavno pisanje u medijima o tome da je u BiH prisutan jedan broj fiktivnih firmi koje su imale fiktivan povrat PDV-a. I zanima me da li su istražne institucije bilo u Upravi za indirektno oporezivanje, SIPA-i ili tužilaštvu otkrile o kojim se firmama radi i koliki iznos sredstava je po ovom osnovu, za koliki iznos sredstava je oštećen jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje.„

Odgovor
Okolić, Mirko

„Pitanja upućena Vijeću ministara BiH i Ministarstvu pravde BiH: 1.Zašto Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH već dvije godine radi bez glavnog upravnog inspektora i zašto nije raspisan konkurs za popunjavanje mjesta glavnog upravnog inspektora u predviđenom zakonskom roku.? 2.Da li je tačno da pomoćnik ministra u Sektoru za upravu Ministarstva pravde BiH obavlja istovremeno tri funkcije, odnosno funkciju pomoćnika ministra za upravu, potom funkciju glavnog upravnog inspektora, te funkciju inspektora? Ako je navedeno tačno, radi se o narušavanju principa inkompatibilnosti, te o sukobu interesa u datom slučaju, te postavljam pitanje – koje mjere će se preduzeti na otklanjanju navedenih nepravilnosti?“

Odgovor
Šain, Vesna

„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Kada će Vijeće ministara BiH izraditi i dostaviti u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o volontiranju i porijedlog zakona o zaštiti okoliša?

Odgovor
Raguž, Martin

„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Moje pitanje upućujem Vijeću ministara BiH, a odnosi se na stav ovog doma i Ustavnopravne komisije povodom održavanja Javne rasprave o Prijedlogu zakona o autorskim i srodnim pravima i Prijedlogu zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava. Kada smo od Vijeća ministara BiH zatražili dostavljanje izvještaja o provođenju važećeg Zakona o autorskom pravu, („Službeni glasnik BiH“, (br. 7/02, 32/02 i 76/06) sa ocjenom stanja u toj oblasti, dobili smo jedan izvještaj koje potpisuje Institut za intelektualno vlasništvo, čiji sadržaj uopće ne odgovara na onaj zaključak koji je ovaj dom postavio. Dobili smo neka anketna pitanja i odgovore nekih elektronskih medija, a ne ocjenu stanja i mjere koje je potrebno provesti u ovoj vrlo važnoj oblasti. Kako iz priloženog izvještaja nisam mogao dokučiti ništa, o zaista realnom stanju u oblasti autorskih prava, moje pitanje ponavljam i dopunjavam – koliko se u BiH, a posebno po entitetima, provode i poštuju odredbe ovog zakona? Koliki je procenat piratstva po kategorijama u BiH? I, tražim od Vijeća ministara BiH da ono usvoji i razmotri ovaj izvještaj s prijedlogom mjera i donese ocjene i prijedloge, kako da se stanje u ovoj oblasti popravi, a podsjećam stanje je zaista loše, da ne upotrijebim neku drugu riječ.

Odgovor
Hadžiahmetović, Azra

„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH – Šta će učiniti da koordinira aktivnosti između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Instituta za standardizaciju BiH, od kojeg se očekuje ispunjavanje obaveza koje se odnose na homologizaciju, dakle šta će učiniti na koordiniranju ovih institucija, kako bi se ispoštovale obaveze sporazuma koje BiH ima i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU?

Odgovor
Živković, Milorad

„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH, Državnoj graničnoj službi i Ministarstvu sigurnosti BiH - Da li postoji namjera da se u skorije vrijeme granični prijelaz Donja Gradina – Jasenovac prekategorizira u prijelaz za teretni saobraćaj, na kojem će biti obavezan i fitopatološki pregled? Molim detaljnu informaciju o eventualnim aktivnostima.“

Odgovor
Genjac, Halid

„Pitanja upućena Centralnoj izbornoj komisiji BiH: a) Da li je tender za štampanje glasačkih listića proveden u skladu s važećim propisima? b) Da li je prilikom provođenja tenderske procedure bilo propusta koji mogu ugroziti zaštitu štampanja glasačkih listića i tako dovesti u pitanje integritet izbornog procesa? c) Molim Centralnu iznornu komisiju BiH da dostavi cjelovitu pisanu informaciju o provedenom tenderu koju bi Predstavnički dom razmatrao na narednoj sjednici.

Odgovor
Lozančić, Niko

„Pitanje upućeno Ministarstvu vanjskih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Državnoj graničnoj službi i Tužilaštvu BiH -Vi ste vjerovatno kao i ja, kao i cjelokupna bosanskohercegovačka javnost, ovih dana pročitali, čuli i vidjeli informaciju koja otprilike glasi da je, tokom obračuna italijanskih pravosudno- istražnih organa s tamošnjom mafijom, došlo do otkrivanja, između ostalog, i određene količine naoružanja, ja ću reći i vojne opreme. Ono što je meni interesantno, i na šta želim i reagirati i zatražiti brzu i efikasnu reakciju institucija BiH jeste da se kaže da je oružje porijeklom iz BiH. Ne želeći prejudicirati tačnost ili netačnost te informacije, tražim od Ministarstva vanjskih poslova BiH da hitno odgovori na pitanje – Da li je tačna informacija da je naoružanje koje je pronađeno u akciji porijeklom iz BiH? Ako je informacija takva da se traži argumentacija za takvu tvrdnju, a ako oni koji tvrde da je naoružanje iz BiH tvrde da imaju dokaze, onda oni znaju odakle iz BiH i kako je iz BiH otišlo u Republiku Italiju. Tražim istovremeno od Ministarstva sigurnosti BiH, SIPA-e i DGS-a da provedu istragu i da utvrde kako je, ako je naoružanje iz BiH prošvercovano, prokrijumčareno u Italiju ono i odakle je otišlo u BiH. O svemu ovome istovremeno tražim da se uključi i Tužilaštvo BiH i da hitno ovom domu i meni lično, kao poslaniku, dostavi odgovor na sva ova pitanja.

Odgovor