MENI

77. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

12.5.2010. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 76. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а) Коментари на добијене одговоре,
  б) Нова посланичка питања;
 3. Захтјев посланика Јерка Иванковића Лијановића за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, закон број: 01-02-9-33/10 од 22. 04. 2010. године;
 4. Захтјев Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику за разматрање Предлога измјена и допуна Кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине у складу са чланом 127. Пословника, Предлог број: 01,02-34-6-649/10 од 7.5.2010. године,
 5. Предлог закона о ауторским и сродним правима – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-5/10 од 18. 01. 2010. године (друго читање);
 6. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-4/10 од 18. 01. 2010. године (друго читање);
 7. Предлог закона о примјени резултата анализе дезоксирибонуклеинске киселине у судским поступцима – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-5-9/10 од 25. 01. 2010. године (друго читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-7-11/10 од 28. 01. 2010. године (друго читање);
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија – предлагачи: посланици Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић, закон број: 01-02-4-25/10 од 24. 03. 2010. године (друго читање);
 10. Предлог закона о забрани свих фашистичких и неофашистичких организација и употребе њихових симбола у Босни и Херцеговини – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-9-27/10 од 09. 04. 2010. године (прво читање);
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у Босни и Херцеговини – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-5-28/10 од 14. 04. 2010. године (прво читање);
 12. Предлог закона о Јавном предузећу за издавање службених гласила Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-9-32/10 од 22. 04. 2010. године (прво читање);
 13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине – предлагач: посланик Нико Лозанчић, закон број: 01-02-8-24/10 од 23. 03. 2010. године (прво читање);
 14. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање сагласности о идентичном тексту Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу;
 15. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање сагласности о идентичном тексту Закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини;
 16. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање сагласности о идентичном тексту Закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини;
 17. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање сагласности о идентичном тексту Закона о противминском дјеловању у Босни и Херцеговини;
 18. Информација о раду Тужилаштва Босне и Херцеговине за 2009. године, материјал број: 01-09-515/10 од 02. 04. 2010. године;
 19. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2009. години, материјал број: 01,02-29-523/10 од 06. 04. 2010. године;
 20. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине за 2009. годину, материјал број: 01-50-3-512/10 од 12. 04. 2010. године;
 21. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине за 2009. годину, материјал број: 01,02-50-3-514/10 од 01. 04. 2010. године;
 22. Извјештај о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре у Босни и Херцеговини за 2009. годину и План рада Независног одбора као независног тијела полицијске структуре у Босни и Херцеговни за 2010. годину, материјали број: 01,02-50-3-582/10 од 20. 04. 2010. године;
 23. Извјештај о раду Привремене комисије за припрему Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године, материјал број: 01-50-1-340-8/10 од 30.4.2010. године,
 24. Изјашњавање о Иницијативи посланика Момчила Новаковића да се на сједници Дома разматра тачка дневног реда: „Утврђивање смјерница за дјеловање привремених делегација које у име Босне и Херцеговине учествују на међународним скуповима'';
 25. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закључака посланика Златка Лагумџије са 76. сједнице Дома, одржане 21. 04. 2010. године, поводом расправе о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ, предлагача посланика Нике Лозанчића;
 26. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закључака посланика Клуба СДА са 76. сједнице Дома, одржане 21. 04. 2010. године, поводом расправе о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ, предлагача посланика Нике Лозанчића;
 27. Давање сагласности за ратификацију:
  a.        Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке – Кредит Инвестиционо-развојне банке Републике Српске за мала и средња предузећа,
  b.      Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) – побољшање приступа финансијским пројектима за мала и средња предузећа,
  c.       Конвенције о забрани касетне муниције – Осло, 03. децембар 2008.,
  d.      Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Србије о измјенама и допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.