MENI

59. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

2.9.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 58. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova poslanička pitanja,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje),
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH – predlagači: poslanici Sefer Halilović, Vinko Zorić, Mirko Okolić, Šemsudin Mehmedović, Denis Bećirović, Velimir Jukić i Adem Huskić (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom (prvo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Sudu BiH (prvo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH (prvo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Adem Huskić (prvo čitanje),
 11. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (zakon u drugom čitanju),
 12. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika,
 13. Imenovanje članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (prijedlog Vijeća ministara BiH),
 14. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Kluba SNSD u vezi razmatranja na sjednici Doma „Informacije o efektima (normativne, regulativne i institucionalne koristi) zakonskih rješenja kojima su prenesene nadležnosti sa entiteta na nivo Zajedničkih organa u Bosni i Hercegovini“,
 15. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Mirka Okolića u vezi razmatranja na sjednici Doma tačke: “Razmatranje inicijative grupe građana o osnovanosti postupanja pravosudnih organa Bosne i Hercegovine u pogledu procesuiranja ratnih zločina u vrijeme tragičnog ratnog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine“,
 16. Prijedlog Zaključka o osnivanju Privremene komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za izvršenje obaveza iz čl. 41. a) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera („Službeni glasnik BiH“ broj 37/09) – prijedlog Zajedničkog Kolegija oba doma,
 17. Imanovanje tri člana iz Predstavničkog doma radi postizanja saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.